Kembali ke laman utama
  • Language / Bahasa:
  • English
  • Bahasa Malaysia

Undang-undang Berkaitan

dikuatkuasakan oleh Akta Umur Persaraan Minimum 2012. Akta ini menetapkan bahawa umur persaraan minimum bagi seseorang pekerja adalah ketika beliau mencapai umur 60 tahun. Akan tetapi, Akta ini membolehkan persaraan dilakukan pada umur yang lebih awal atas sebab-sebab tertentu. Sehubungan itu, Akta ini menyenaraikan golongan pekerja yang dilindungi oleh ketetapan umur persaraan minimum, kewajipan pihak majikan membabitkan Akta ini serta tindakan yang boleh diambil oleh pekerja jika majikan memaksa persaraan pekerja sebelum beliau mencapai umur 60 tahun. Sila klik pautan yang tersenarai di bawah untuk melihat undang-undang dan perintah berkaitan dengan Umur Persaraan Minimum.
TITLE
Akta Umur Persaraan Minimum 2012 [Akta 753] Muat Turun
Warta Kerajaan Persekutuan – Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa (28 Disember 2012) Muat Turun
Perintah Umur Persaraan Minimum (Pengecualian) 2013 [P.U. (A) 186/2013] Muat Turun
Perintah Umur Persaraan Minimum (Pengecualian) (No. 2) 2013 [P.U. (A) 200/2013] Muat Turun
Akta Kerja 1955 Muat Turun
Akta Perhubungan Perusahaan 1967 [Akta 177] Muat Turun
Ordinan Buruh Sabah [Bab 67] Muat Turun
Ordinan Buruh Sarawak [Bab 76] Muat Turun
Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 [Akta 533] Muat Turun
Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 [Akta 4] Muat Turun
Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 Muat Turun